Logopedie, SI-therapie & SI-begeleiding

Logopedist

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De logopedist behandelt zowel (jonge) kinderen als volwassenen. Zie ook onderstaand filmpje

Dankzij de Logopedist

De logopedische hulp kan bestaan uit het geven van adviezen en voorlichting, het afnemen van onderzoeken en/of het behandelen van een stoornis.

Welke problemen/stoornissen de logopedist behandeld kunt u vinden op de link Logopedische stoornissen

Sensorische Informatieverwerkingstherapeut (SI)

Door de opleiding tot Sensorische Informatieverwerkingstherapeut (SI) heb ik anders leren kijken naar kinderen. Dit geeft een geweldige aanvulling op mijn logopedische achtergrond.

Bij sensorische (zintuiglijke) informatieverwerking wordt informatie die je opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan door de hersenen verwerkt. Hierdoor ontstaat een beeld van de wereld om je heen zodat je er op de juiste manier op kan reageren.

In de logopedische praktijk worden kinderen aangemeld, waarbij vaak blijkt dat de sensorische informatieverwerking zich ook niet goed ontwikkelt. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor de mondmotorische-, spraak-, taal-, en articulatieontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van de luistervaardigheden en op het gebied van eten en drinken. We kunnen bij deze kinderen bijvoorbeeld problemen zien bij;

  • Eten: slordig eten, veel morsen, niet goed kauwen, geen stukjes in het eten, veel bijten op kleding.

  • Mondgewoonten: "inspanningskwijlen".

  • Adem: problemen met het regelen van de adem tijdens het spreken.

  • Spraak: uitspraakfouten en omkeringen binnen het woord (prateldik=prikkeldraad) mompelend en binnensmonds spreken neiging hebben tot een te hoog spreektempo.

  • Taal: lange zinnen zijn grammaticaal moeilijk, slordige zinsopbouw.

  • Luistervaardigheden: snel afgeleid zijn, motorisch onrustig.

Om inzicht te krijgen in de sensorische informatieverwerking kan een profiel gemaakt worden om van daaruit te kijken wat het kind nodig heeft om toch tot ontwikkeling te komen. In dat geval zal de sensorische informatieverwerking gecombineerd worden met de logopedische oefeningen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Begeleiding bij SI-problematiek

Wanneer kinderen/volwassenen last hebben van prikkels die het normale functioneren belemmeren kan dat veel strijd, stress en onbegrip opleveren, niet in eerste plaats voor de persoon zelf maar ook voor zijn/haar omgeving.

Het kan dan van belang zijn om inzicht te krijgen in hun eigen Sensorische Informatieverwerking door een profiel te maken. Ook inlezen in de theorie omtrent de Sensorische Informatievewerking kan inzicht geven in waarom bepaalde reacties/gedragingen ontstaan en waardoor. Zo kunnen we dan op zoek gaan naar welke strategieën het beste passen om de dagelijkse activiteiten weer beter te laten verlopen.

Naar aanleiding van het sensorisch informatieverwerkingsprofiel wordt er gekeken naar de situaties die problematisch zijn. Aan de hand daarvan worden er strategieën gekozen. Dit kan betekenen dat er misschien aanpassingen gedaan kunnen worden van de omgeving, met of zonder gebruik van materialen, of dat er wordt gekeken naar welke volgorde zinvol is qua activiteiten, of welke activiteiten ingepast kunnen worden ter bevordering van het beter kunnen verwerken van sensorische informatie. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden die passen binnen de dagelijkse routines.

Welke strategie wel of niet werkt is dus per individu verschillend. Het is dan ook een zoektocht naar de mogelijkheden om weer goed te kunnen functioneren.

Voor meer informatie kunt u mailen naar

si(_AT_)logopedie-skarsterlan.nl